ค่าธรรมเนียมชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์

เคาน์เตอร์ TESCO LOTUS TESCO EXPRESS BIG C PAY@POST CP FRESH MART mPAY STATION TRUE MONEY
ค่าธรรมเนียม 10 บาท 10 บาท 5 บาท 10 บาท 10 บาท 15 บาท 10 บาท
เคาน์เตอร์ CENPAY CENTRAL ZEN B2S ROBINSON TOPS CENTRAL FOOD OFFICEMATE FAMILYMART
ค่าธรรมเนียม 7 บาท 7 บาท 7 บาท 7 บาท 7 บาท 7 บาท 7 บาท 7 บาท 7 บาท
เคาน์เตอร์ THAI WATSADU BAAN&BEYOND HOMEWORKS POWERBUY MATSUKIYO
ค่าธรรมเนียม 7 บาท 7 บาท 7 บาท 7 บาท 7 บาท
เคาน์เตอร์ mPAY TRUEWALLET TERMDEE SINGER
ค่าธรรมเนียม 15 บาท ฟรี 10 บาท 10 บาท